שרים עצמאות אם הנשיא 2014 – צילום לם וליץ סטודיו (110)-min